Hiển thị các bài đăng có nhãn lich-khai-giang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lich-khai-giang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

LỊCH KHAI GIẢNG T3.2017

LỊCH KHAI GiẢNG THÁNG 3/2017 
TT CT. HỌC LỊCH KHAI GIẢNG H. PHÍ T.GIAN 
I ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - MẦM NON
1 Nghiệp vụ sư phạm
CĐ – ĐH
 T7 + CN 4/3/2017 3.000.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 6/3/2017
2 Nghiệp vụ sư phạm TCCN   T7 + CN 4/3/2017 2.500.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 6/3/2017
3 Nghiệp vụ sư phạm GD
mầm non 
 T7 + CN 5/3/2017 2.800.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 6/3/2017
4 Lớp quản lý trường mầm non   T7 + CN 5/3/2017 3.500.000đ 03 tháng
 T3+T5+T6 14/3/2017
5  Lớp Hiệu trưởng trường mầm  T7 + CN 5/3/2017 3.500.000đ 03 tháng 
 T3+T5+T6 14/3/2017
6 Lớp bảo mẫu mầm non   T7 + CN 5/3/2017 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 6/3/2017
7 Lớp cấp dưỡng mầm non   T7 + CN 5/3/2017 2.500.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 13/3/2017
8 Lớp thể dục nhịp điệu chogiáo
viên dạy trẻ mầm non 
 T7 + CN 11/3/2017 1.800.000đ 01tháng
 T2+T4+T6 13/3/2017
II ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
1 Xoa bóp bấm huyệt T7+CN 18/03/2017 4.500.000đ 1,5 tháng
T3+T5+T7 21/3/2017
2 Chăm sóc người già T7+CN 18/03/2017 3.500.000đ 1,5 tháng
T3+T5+T7 21/3/2017
3 Văn thư lưu trữ - HCVP   T7 + CN 5/3/2017 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 13/3/2017
4 Thư ký văn phòng   T7 + CN 5/3/2017 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 13/3/2017
5  Lớp Thông Tin Thư Viên  T7 + CN 4/3/2017 1.500.000đ 1,5 tháng 
 T3+T5+T7 7/3/2017
6 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  T7 + CN 12/3/2017 1.900.000đ 1 tháng
 T2+T4+T6 6/3/2017 2.500.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 7/3/2017 2.500.000đ 3 tháng
7 Nghiệp vụ Báo Chí   T7 + CN 12/3/2017 3.300.000đ 2 tháng 
 T3+T5+T7 14/3/2017
8 Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự   T7 + CN 12/3/2017 2.700.000đ 2 tháng 
 T3+T5+T7 14/3/2017
III ĐÀO TẠO AN TOÀN, XÂY DỰNG
1 Lớp Giảng Viên An Toàn Lao Động   T7 + CN   4.000.000đ 1 tháng
2 Lớp chứng chỉ an toàn lao động  T7 + CN   800.000đ 1 ngày
3 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  T7 + CN   1.300.000đ 10 ngày
4 Chỉ huy trưởng công trình  T7 + CN   1.300.000đ 10 ngày
5 Nghiệp vụ đấu thầu  T7 + CN   1.300.000đ 10 ngày
6 Nghiệp vụ quản lý dự án  T7 + CN   1.200.000đ 06 ngày
7  Đánh giá dự án đầu tư   T7 + CN   900.000đ 3 ngày 
8  Đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư   T7 + CN   4.000.000đ 1,5 tháng
9 Đào tạo sơ cấp Nghề ( Thợ sắt , hàn, cốt pha, nề, mộc , điện, nước, cơ khí,….)  T7 + CN   1.500.000đ 1,5 tháng 
IV ĐÀO TẠO KHÁC
1 Quản lý khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
2 Quản lý nhà hàng     Liên hệ  3 tháng 
3 Lễ tân khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
4 Bếp nhà hang Việt Nam      Liên hệ  3 tháng 
5 Pha chế rượu + Pha chế cà fe     Liên hệ  2 tháng 
6 Phục vụ bàn      2.500.000đ 2 tháng 
7 Phục vụ buồng      2.500.000đ 2 tháng 
8 Nhân viên bán hang      2.500.000đ 2 tháng 
  Ôn tiếng Anh A1 + A2     3.0000.000 2 tháng
9 Ôn tiếng Anh B1 + B2     3.000.000đ 02 tháng 

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Lịch Khai Giảng T2.2017

LỊCH KHAI GiẢNG THÁNG 2/2017 
TT CT. HỌC LỊCH KHAI GIẢNG H. PHÍ T.GIAN 
I ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - MẦM NON
1 Nghiệp vụ sư phạm
CĐ – ĐH
 T7 + CN 18/2/2017 3.000.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 14/2/2017
2 Nghiệp vụ sư phạm TCCN   T7 + CN 18/2/2017 2.500.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 14/2/2017
3 Nghiệp vụ sư phạm GD
mầm non 
 T7 + CN 12/2/2017 2.800.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 13/2/2017
4 Lớp quản lý trường mầm non   T7 + CN 12/2/2017 3.500.000đ 02 tháng
 T3+T5+T7 14/2/2017
5  Lớp Hiệu trưởng trường mầm  T7 + CN 12/2/2017 3.500.000đ 02 tháng 
 T3+T5+T6 14/2/2017
6 Lớp bảo mẫu mầm non   T7 + CN 19/2/2017 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 13/2/2017
7 Lớp cấp dưỡng mầm non   T7 + CN 19/2/2017 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 13/2/2017
8 Lớp thể dục nhịp điệu chogiáo
viên dạy trẻ mầm non 
 T7 + CN 19/2/2017 1.800.000đ 01tháng
 T2+T4+T6 13/2/2017
II ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
1 Văn thư lưu trữ - HCVP   T7 + CN 11/2/2017 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 13/2/2017
2 Thư ký văn phòng   T7 + CN 11/2/2017 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 13/2/2017
3  Lớp Thông Tin Thư Viên  T7 + CN 11/2/2017 1.500.000đ 1,5 tháng 
 T3+T5+T7 14/2/2017
4 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  T7 + CN 18/2/2017 1.900.000đ 1 tháng
 T2+T4+T6 13/2/2017 2.500.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 14/2/2017 2.500.000đ 3 tháng
5 Nghiệp vụ Báo Chí   T7 + CN 19/2/2017 3.300.000đ 2 tháng 
 T3+T5+T7 16/2/2017
6 Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự   T7 + CN 19/2/2017 2.700.000đ 2 tháng 
 T3+T5+T7 16/2/2017
III ĐÀO TẠO AN TOÀN, XÂY DỰNG
1 Lớp Giảng Viên An Toàn Lao Động   T7 + CN 11/2/2017 4.000.000đ 1 tháng
2 Lớp chứng chỉ an toàn lao động  T7 + CN 11/2/2017 800.000đ 1 ngày
3 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  T7 + CN 12/2/2017 1.300.000đ 10 ngày
4 Chỉ huy trưởng công trình  T7 + CN 11/2/2017 1.300.000đ 10 ngày
5 Nghiệp vụ đấu thầu  T7 + CN 11/2/2017 1.300.000đ 10 ngày
6 Nghiệp vụ quản lý dự án  T7 + CN 12/2/2017 1.200.000đ 06 ngày
7  Đánh giá dự án đầu tư   T7 + CN 12/2/2017 900.000đ 3 ngày 
8  Đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư   T7 + CN 11/2/2017 4.000.000đ 1,5 tháng
9 Đào tạo sơ cấp Nghề ( Thợ sắt , hàn, cốt pha, nề, mộc , điện, nước, cơ khí,….)  T7 + CN 11/2/2017 1.500.000đ 1,5 tháng 
IV ĐÀO TẠO KHÁC
1 Quản lý khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
2 Quản lý nhà hàng     Liên hệ  3 tháng 
3 Lễ tân khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
4 Bếp nhà hang Việt Nam      Liên hệ  3 tháng 
5 Pha chế rượu + Pha chế cà fe     Liên hệ  2 tháng 
6 Phục vụ bàn      2.500.000đ 2 tháng 
7 Phục vụ buồng      2.500.000đ 2 tháng 
8 Nhân viên bán hang      2.500.000đ 2 tháng 
  Ôn tiếng Anh A1 + A2     3.0000.000 2 tháng
9 Ôn tiếng Anh B1 + B2     3.000.000đ 02 tháng 

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

LỊCH KHAI GIẢNG T01.2017

TT CT. HỌC LỊCH KHAI GIẢNG   H. PHÍ T.GIAN 
I ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - MẦM NON        
1 Nghiệp vụ sư phạm
CĐ – ĐH
 T7 + CN 7/1/2017 3.000.000đ 1,5 tháng
     T3+T5+T7 10/1/2017    
2 Nghiệp vụ sư phạm TCCN   T7 + CN 7/1/2017 2.500.000đ 1,5 tháng
     T3+T5+T7 10/1/2017    
3 Nghiệp vụ sư phạm GD
mầm non 
 T7 + CN 8/1/2017 2.800.000đ 02 tháng
     T2+T4+T6 4/1/2017    
4 Lớp quản lý trường mầm non   T7 + CN 8/1/2017 3.500.000đ 02 tháng
     T3+T5+T7 10/1/2017    
5  Lớp Hiệu trưởng trường mầm  T7 + CN 8/1/2017 3.500.000đ 02 tháng 
     T3+T5+T6 10/1/2017    
6 Lớp bảo mẫu mầm non   T7 + CN 8/1/2017 2.300.000đ 02 tháng
     T2+T4+T6 4/1/2017    
7 Lớp cấp dưỡng mầm non   T7 + CN 8/1/2017 2.300.000đ 02 tháng
     T2+T4+T6 4/1/2017    
8 Lớp thể dục nhịp điệu chogiáo
viên dạy trẻ mầm non 
 T7 + CN 8/1/2017 1.800.000đ 01tháng
     T2+T4+T6 4/1/2017    
II ĐÀO TẠO NGẮN HẠN         
1 Văn thư lưu trữ - HCVP   T7 + CN 14/1/2017 2.300.000đ 1,5 tháng
     T2+T4+T6 16/1/2017    
2 Thư ký văn phòng   T7 + CN 14/1/2017 2.300.000đ 1,5 tháng
     T2+T4+T6 16/1/2017    
3  Lớp Thông Tin Thư Viên  T7 + CN 14/1/2017 1.500.000đ 1,5 tháng 
     T3+T5+T7 10/1/2017    
4 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  T7 + CN 15/1/2017 1.900.000đ 1 tháng
     T2+T4+T6 16/1/2017 2.500.000đ 2 tháng
     T3+T5+T7 10/1/2017 2.500.000đ 3 tháng
5 Nghiệp vụ Báo Chí   T7 + CN 15/1/2017 3.300.000đ 2 tháng 
     T3+T5+T7 10/1/2017    
6 Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự   T7 + CN 15/1/2017 2.700.000đ 2 tháng 
     T3+T5+T7 10/1/2017    
III ĐÀO TẠO AN TOÀN, XÂY DỰNG        
1 Lớp Giảng Viên An Toàn Lao Động   T7 + CN 7/1/2017 4.000.000đ 1 tháng
           
2 Lớp chứng chỉ an toàn lao động  T7 + CN 7/1/2017 800.000đ 1 ngày
           
3 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  T7 + CN 15/1/2017 1.300.000đ 10 ngày
           
4 Chỉ huy trưởng công trình  T7 + CN 7/1/2017 1.300.000đ 10 ngày
           
5 Nghiệp vụ đấu thầu  T7 + CN 15/1/2017 1.300.000đ 10 ngày
           
6 Nghiệp vụ quản lý dự án  T7 + CN 7/1/2017 1.200.000đ 06 ngày
           
7  Đánh giá dự án đầu tư   T7 + CN 7/1/2017 900.000đ 3 ngày 
           
8  Đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư   T7 + CN 15/1/2017 4.000.000đ 1,5 tháng
           
9 Đào tạo sơ cấp Nghề ( Thợ sắt , hàn, cốt pha, nề, mộc , điện, nước, cơ khí,….)  T7 + CN 14/1/2017 1.500.000đ 1,5 tháng 
           
           
IV ĐÀO TẠO KHÁC        
1 Quản lý khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
2 Quản lý nhà hàng     Liên hệ  3 tháng 
3 Lễ tân khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
4 Bếp nhà hang Việt Nam      Liên hệ  3 tháng 
5 Pha chế rượu + Pha chế cà fe     Liên hệ  2 tháng 
6 Phục vụ bàn      2.500.000đ 2 tháng 
7 Phục vụ buồng      2.500.000đ 2 tháng 
8 Nhân viên bán hang      2.500.000đ 2 tháng 
  Ôn tiếng Anh A1 + A2     3.0000.000 2 tháng
9 Ôn tiếng Anh B1 + B2     3.000.000đ 02 tháng